Zobacz portal www.prawosocjalne.plzobacz więcej

Newsletter

Informujemy o zapowiedziach, nowościach, promocjach!

zapisz sięAutorzy
Doktor habilitowany nauk prawnych, jeden z najlepszych w Polsce specjalistów w zakresie prawa pomocy społecznej. Pełni funkcję sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, jest pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz prowadzi szkolenia m.in. dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Przez wiele lat był członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień prawa administracyjnego i postęp...
konsultant prawny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku; posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w tworzeniu rozstrzygnięć ośrodków pomocy społecznej na wszystkich etapach postępowania administracyjnego; współautor specjalistycznych poradników skierowanych do pracowników sfery pomocny społecznej.
Dziekan Wydziału Administracji w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu - Filia we Wrocławiu. Współpracownik ośrodków szkoleniowych. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie socjalnym. Autorka licznych artykułów w czasopismach recenzowanych z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego, pomocy społecznej i problematyki socjalnoprawnej, a także monografii i podręczników, w tym publikacji Prawo pomocy społecznej, nagrodzonej laurem Złote Skrzydła Gazety Prawnej dla młodych a...
Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskiech Iustitia - Jacek Ignaczewski opublikował pracę „Imponderabilia sądowe – ustrój”. Jest to opracowanie zawierające omówienie obecnego stanu sądownictwa w Polsce. W publikacji autor stara się odpowiedzieć na pytania m.in. o to dlaczego "sędziowie sprowadzeni zostali do roli etatowych urzędników, mimo że nie przystoi do nich pragmatyka ani urzędnika, ani funkcjonariusza państwowego," a także dlaczego "samorząd sędziowski, k...
prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ekspert PARPA, konsultant organizacji samorządowych zajmujących się problematyka przemocy, konsultant projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie cywilnym. Współpracuje z Grupą Wydawniczą "Infor", publikuje m.in. w "Gazecie Prawnej", "Serwisie Prawno-Pracowniczym", "Monitorze Księgowego", "Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń". Autor ponad 800 artykułów i wielu książek, w tym: "Jak obniżyć koszty zatrudnienia w firmie" (Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2005), "Świadczenia rodzinne i zasiłki z ubezpieczenia społecznego" (Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza...
Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego, asesor w kancelarii komorniczej, praktyk specjalizujący się w postępowaniu egzekucyjnym.
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prawnik w jednych z największych banków komercyjnych w Polsce, praktyk specjalizujący się w postępowaniu egzekucyjnym.
trener i wykładowca w zakresie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapii uzależnienia od środków chemicznych. Doświadczenia terapeutyczne obejmują pracę indywidualną, z parą, grupową z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie, uzależnionymi, w kryzysie oraz z wieloma innymi trudnościami życiowymi. Obecnie prowadzi Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach - www.centrumpsr.eu. Współautor/autor artykułów i książek dotyczących podejścia skon...
adiunkt w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, asystent sędziego NSA w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie.
adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie.
Jest adwokatem, autorem kilkunastu książek z zakresu prawa rodzinnego, procedury cywilnej, ustroju adwokatury oraz historii adwokatury, a ponadto stu kilkudziesięciu artykułów z zakresu tej tematyki.
radca prawny, praktyk, od 1999 r. uczestniczył w organizowaniu systemu ubezpieczeń zdrowotnych, najpierw jako prawnik Branżowej Kasy Chorych, a następnie Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie jest radcą prawnym Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz właścicielem kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze świadczeniodawców oraz podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi. Autor licznych publikacji z zakresu prawa regulującego system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawa fa...
radca prawny, praktyk, od 2000 r. uczestniczył w organizowaniu systemu ubezpieczeń zdrowotnych, najpierw jako pracownik Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, a następnie Narodowego Funduszu Zdrowia (do października 2008 r.). Obecnie współpracuje z Kancelarią Prawną Twarowski i Wspólnicy sp.k. oraz Instytutem Zamówień Publicznych Audyt i Doradztwo sp. z o.o.
radca prawny, praktyk, od 1998 r. uczestniczy w organizowaniu systemu ubezpieczeń zdrowotnych m.in. jako pracownik Małopolskiej i Branżowej Kasy Chorych, specjalizuje się m.in. w prawie ochrony zdrowia. Autorka wielu publikacji i wykładowca szkoleń dotyczących problematyki ubezpieczeń zdrowotnych.
radca prawny, praktyk, specjalizujący się m.in. w prawie ochrony zdrowia. Autor licznych publikacji z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
(prof. zw. dr hab.) Humanista, pedagog, członek rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i długoletni przewodniczący Sekcji Pedagogiki i Psychologii, członek Zespołu Edukacji Kulturalnej w Komitecie Prognoz Polska 2000 oraz przy Prezydium PAN. Przez dwie kolejne kadencje - prezes oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, kierownik Zakładu Teorii Upowszechniania Kultury w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katedry Pedagogiki Kulturoznawc...
profesor nauk prawnych, znawca prawa rodzinnego i opiekuńczego
Mieszkaniec Ziemi Lubuskiej. Ukończył Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Wieloletni pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oprócz działalności zawodowej od ponad 30 lat związany z problemami swojego regionu. Aktywnie działa w dziedzinie lokalnej polityki prorodzinnej, zaangażowany w problemy rolnictwa oraz służby zdrowia. Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego w obecnej kadencji.
autorka poradników z zakresu rachunkowości. Właścicielka biura rachunkowego, zajmująca się prowadzeniem księgowości podmiotów gospodarczych. Wykładowca na szkoleniach podatkowo-rachunkowych.
doktor nauk prawnych, specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie pracy, wykładowca uczelni warszawskich.
dr. socjolog, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych i kierownik modułu specjalizacyjnego w zakresie mediacji rodzinnych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Mediatorka w Ośrodku Mediacji Klinika Konfliktu. Wiceprezes Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Trenerka mediacji rodzinnych (rekomendowana przez SMR) oraz umiejętności społecznych.
prawnik, Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, współtwórca ustawy o pomocy społecznej oraz wielu nowelizacji do ustawy o pomocy społecznej, praktyk, prowadzący od wielu lat liczne specjalistyczne szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników pomocy społecznej. Odpowiedzialny w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej m.in. za legislację i stosowanie pr...
adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członkiem pozaetatowym Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe autorki koncentrują się wokół problematyki socjalnej sytuacji prawnej jednostki w państwie, sposobu jej kształtowania i zmian w jej zakresie, wpływu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na prawo socjalne oraz proceduralnych zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów z zakresu ubezpieczeń społ...
doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członkiem pozaetatowym Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. W pracy naukowej zajmuje się zakazami konkurencji w stosunkach pracy i zagadnieniami indywidualnego prawa pracy oraz problematyką nieubezpieczeniowych form zabezpieczenia społecznego. Autorka monografii Klauzula konkurencyjna w kodeksie pracy (2004) oraz glos i artykułów z zakresu prawa pracy, p...
absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Obecnie studentka Prawa na Uniwersytecie Opolskim. 9 czerwca 2009 r. złożyła egzamin licencjacki, którego tematem przewodnim była charakterystyka sytuacji prawnej osób niepełnosprawnych. Na wyborze tego tematu zaważył fakt, że autorka ma bezpośredni kontakt z problematyką niepełnosprawności.
absolwentka Wydziału Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej. Od 2003 roku do chwili obecnej pracownik w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej; od 6 lat zajmuje się koordynacją świadczeń rodzinnych, a od półtora roku także świadczeniami z tytułu bezrobocia. Autorka artykułów dotyczących świadczeń rodzinnych w koordynacji publikowanych na łamach prasy specjalistycznej, a także trener szkoleń or...
absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Integracji Europejskiej Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Ecole Nationale d'Administration. Były pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od lipca 2000 r. zawodowo związana z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Od wielu lat zajmuje się problematyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zarówno na poziomie stosunków dwustronnych (umów bilateralnych), jak i wielostronnych (unijnych). Autorka wielu...
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych w zakresie Unii Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Od listopada 1999 r. do dnia dzisiejszego zawodowo związana z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Przez cały okres pracy zawodowej zajmuje się tematyką członkowstwa Polski w Unii Europejskiej oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Autorka artykułów na temat prawa UE z obszaru koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz systemów zabe...
doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie w 2009 roku przedstawił i obronił rozprawę doktorską "Imię i nazwisko jako element statusu prawnego obywatela. Studium administracyjnoprawne". Na co dzień pracownik Izby Skarbowej w Katowicach, gdzie na samodzielnym stanowisku zajmuje się kontrolą urzędów skarbowych województwa śląskiego oraz agend samej Izby Skarbowej. Pełni funkcje pracownika naukowego - adiunkta w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opo...
pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie (woj. opolskie). Zatrudniona w ww. jednostce od 2000 r., przy czym realizacją świadczeń rodzinnych zajmuje się od maja 2004 r. (wcześniej - pracownik księgowości). Posiada wykształcenie wyższe - studiowała na Politechnice Opolskiej, kierunek: zarządzanie i marketing. W 2010 r. ukończyła na Uniwersytecie Opolskim studia podyplomowe na kierunku: organizacja i zarządzenie w pomocy społecznej. Od kilku lat udziela się jako „myzucha” na forum internetow...
etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w którym pełni funkcję koordynatora działu orzeczniczego w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Jej zainteresowania zawodowe obejmują zagadnienia związane z postępowaniem administracyjnym, prawem administracyjnym, w szczególności w dziedzinie dotyczącej wsparcia społecznego.
prokurator z 15-letnim stażem pracy zawodowej, w czasie której pracowała na wydziale śledztw i prowadziła postępowania z zakresu  przestępczości narkotykowej oraz zabójstw. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z prawa karnego, medycyny sądowej, kryminalistyki. Aktualnie - prokurator w stanie spoczynku, zajmuje się pracą naukową i dydaktyczną z zakresu prawa karnego i procedury karnej.
​ Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej, m.in. „Obowiązek alimentacyjny i opieka nad małoletnim dzieckiem. Aspekty prawne i procedury przyznawania świadczeń” (2010). Zajmowała się także poradnictwem prawnym.
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od kilkunastu lat związana z administracją rządową i samorządową. Obecnie pełni funkcję Kierownika Referatu Funduszu Alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, gdzie zajmuje się tematyką świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
​radca prawny z 14-letnim stażem. Od 2000 r. współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie Warszawy w ramach obsługi prawnej oraz konsultacji w zakresie prawa pomocy społecznej. Od 2006 r. jest właścicielem kancelarii prawnej obsługującej OPS. Aktualnie współpracuje z pięcioma Ośrodkami Pomocy Społecznej.Praktyk specjalizujący się w zagadnieniach prawa administracyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej), prawa cywilnego oraz prawa pracy. Przez wiele lat godziła zaintereso...
prof. UKSW, kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autorka około 60 publikacji, w tym trzech monografii: "Uznanie administracyjne", "Związanie decyzji administracyjnej ustawą" oraz "Dostęp do administracji publicznej", a także podręcznika "Postępowanie sądowoadministracyjne", przygotowanego wspólnie z Marianem Masternakiem i Eugeniuszem Ochendowskim.
​dr nauk prawnych, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania na Politechnice Opolskiej, Visiting Professor na Wydziale Prawa Universita' degli Studi del Piemonte Orientale we Włoszech. Autorka licznych publikacji w Polsce i za granicą z zakresu prawa konstytucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej państwa i funkcjonariuszy publicznych. Współpracuje z kancelarią - Partnerska Spółka Adwokacka "BGJ" - Biegański, Dubicka, Janisławski, Lachowicz w Jeleniej G...
profesor,  badacz, teoretyk, wykładowca pracy socjalnej na University of East Anglia w Norwich
profesor, kierownik Zespołu Prawa Międzynarodowego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; sędzia Sądu Najwyższego; redaktor naczelny "Europejskiego Przeglądu Sądowego". Autor około 150 opracowań naukowych z dziedziny prawa Unii Europejskiej oraz prawa i postępowania administracyjnego.
​doktor nauk prawnych – specjalność postępowanie administracyjne, radca prawny, nauczyciel akademicki prowadzący szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie całego kraju, autor publikacji naukowych, w tym komentarzy do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. W latach 2006-2011 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy.
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej pracowała jako prokurator w Prokuraturze Rejonowej dla Krakowa Śródmieścia, skąd przeszła do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich. Współpracuje z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, przeprowadzając szkolenia z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Prywatnie – zaangażowana jest w działalność społeczn...
specjalista w Wydziale opieki nad dzieckiem i rodziną Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Współautorka projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
doktor socjologii, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się procesami przemian rynku pracy w tym analizą zjawiska wykluczenia społecznego oraz instrumentów aktywnej polityki społecznej na poziomie lokalnym. Uczestniczy w pracach zespołów analizujących m.in. problematykę wykluczenia społecznego, systemów lokalnej polityki społecznej, procesów rewitalizacji. Współpracuje z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Współautorka książki Niepełnosprawni - normalna sprawa. ...
doktor filozofii, adiunkt w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Współpracuje z Zespołem Socjologii i Antropologii Kultury IFiS PAN. Uczestniczy w projekcie dotyczącym podstaw solidarności społecznej wobec katastrof naturalnych. Autorka książki Człowiek w świecie sensów. Filozoficzne podstawy fenomenologicznej socjologii Alfreda Schutza oraz wielu artykułów w renomowanych czasopismach, m.in. w Kulturze i Społeczeństwie, Studiach Socjologicznych czy Principia.
​Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2010 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii – środków komunikacji elektronicznej, handlu elektronicznego), prawie własności intelektualnej oraz prawie handlowym. Prowadzi szkolenia dla radców prawnych. Jest autorką wielu publikacji z dziedziny prawa nowych technologii.
​Sędzia sądu powszechnego, absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2011 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. Interesuje się prawem cywilnym oraz handlowym ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych w tym obszarze, a wynikających z zastosowania nowych technologii, zmian. Jest autorką szeregu publikacji o tej tematyce.
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »
X